CZ
RU
DE
EN
A szerzőről

Beszélgetés a 
szerzővel


A könyv tartalma
Válogatás a 
fejezetekből

Könyv vétel 
KezdőoldalSK
HU
© Natalia de Lemeny Makedonova
Bolygónk a fordulat korához közeledik, amikor új világ születik. Nem keletkezhet a régi talaján, mert nagyon másfajta lesz.
A mai embernek tudnia kellene, hogy a jelenlegi katasztrófikus változások nem a véletlen művei, hanem törvényszerű történésekkel vannak meghatározva az új nemzedék javára.

Támogass minket

ABD-RU-SHIN 
Az Igazság Fényében
- Grál Üzenet


A Fényből fogadtatott 
2018. február 10-én 

Kozmikus kapcolat - mentési művelet
George Adamski által vett és 1967-ben közzé tettA mai ember saját akaratából reménytelen és szélsőséges helyzetbe került. Minden emberi rendszer kilátástalanul megfeneklett vagy kudarcot vallott oly mértékben, hogy már nincs lehetőség biztosítani az ember biztonságát. A tudomány és a technológia olyan szintre jutott, és olyan sebességgel halad, amivel az emberiség szellemi felfogása nem képes párhuzamosan lépést tartani.  

A világot atomháború fenyegeti, ami szélsőséges esetben az élet teljes pusztulásához vezetne. A világban lejátszódó események alapján úgy tűnik, hogy az emberiség nem ismeri a a fenyegető katasztrófa elöli menekülés módját. Vannak azonban más tényezők is, amelyek jelzik a menekülés lehetőségeit. Segítségünkre jönne egy másik, a földinél fejlettebb tudomány és technológia. Ez a perspektíva fantasztikusnak tűnhet annak, aki először hall róla. 

Ha belenézünk a Bibliába – János Jelenései –, és hogy miről beszéltek Jézussal az apostolok az emberiség utolsó napjaival kapcsolatban, ott rátalálunk a mai világ egyértelmű leírása, az atomháború jeleire és következményeire, valamint olyan metaforikus szimbólumokra és utalásokra, melyek az emberiség Földön kívüli tömeges áthelyezéséről és evakuálásáról szólnak.

A közelgő világvége előtt a világban zajló események kezdetben nem lesznek kedvezőek az emberiség számára, de erről saját maga tehet. Egy a térből jövő gigantikus mentési műveletnek köszönhetően a földi életnek egy teljesen új módja lesz bevezetve, egy olyan kultúra, ami a kozmikus törvények sokkal mélyebb megértésén alapszik, mint amit eddig a Földön sikerült elérni.


Ezt az örömteli Üzenetet mindenkinek ismernie kellene, aki be akarja tartani a kozmikus törvényeket és szeretné megérteni ezeket a dolgokat. Itt van: • E Föld számára én vagyok az Alfa és az Omega. Valóságos vagyok, bár az égből jövök hozzátok. Megszabadítlak benneteket ettől a nyomorúságtól. Elhozom nektek a békét.


 • Egy hozzám közeli ember közönséges földlakóként élt a Földön. Eszközként használtam. Ez az Üzenet roppant jelentőségű és mély hatást gyakorol az emberiségre. Nem ő volt az egyetlen, akivel kapcsolatban állunk. Mindegyikük gondos válogatáson megy át, és pontosan betartják az utasításokat. Ezek határt szabnak munkájuknak, ami ezekre az utasításokra korlátozódik.


 • Orthon a közvetítő köztem és Adamski között, hogy kialakuljon a kapcsolat a Földdel. De az egész akciót Orthonon keresztül én irányítom. Addig nem használom a valódi nevem, míg el nem jön az én napom!


 • A Földön sok ember meg fog lepődni, ha majd szemtől szembe találkozik az egyik tőlünk való nőszeméllyel, aki nem  földi eredetű.


 • Egy új korszak van születendőben, amit megelőznek a szülési fájdalmak.


 • Mindig veletek vagyok, én vagyok az Út, az Igazság, az Élet.


 • Az emberiség a gondolkodás és az etika terén a teljes átalakulás küszöbén áll.


 • Mindenki megkapja az Igazság fényét, amikor eljön az ideje. Az én akaratomat senki sem kerülheti el. Semmi sem akadályozhat meg abban, hogy befejezzem a művem.


 • Egy teljesen más életforma lesz bevezetve, amit aligha tudtok elképzelni.


 • Ezen a Földön semmi sem állíthatja meg a terveimet.


 • Mindenki abszolút szabadsággal rendelkezik, senkire sem lesz szellemi nyomás kifejtve, és semmi sem lesz ráerőszakolva.


 • A Földdel létesített kapcsolataim tökéletesek és közvetlenek.


 • Ha a kulcsok a megfelelő kezekbe kerülnek, és a kapuk szélesre lesznek tárva, akkor az én megnyilvánulásom tetté válik.


 • Más civilizációk nem fogják megtámadni az emberiséget, azt nem engednénk meg. Saját eszközei és hibái által lesz megtámadva. Az emberiség majd csak ebben a szélsőséges helyzetben érti meg saját hibáit és tehetetlenségét, és csak akkor fogadja majd el hálával és megértéssel a mi kozmikus segítségünket. 


 • Az emberiségnek nem lehet felfedni eljövetelünk óráját. Ez a mi titkunk, és az eljövetelig az is marad. Az akció időpontját nem ismerik azok sem, akik részt vesznek benne - a pontos órát csak én ismerem.  A pontos időpontot egyetlen prófécia sem jelzi.


 • Nemcsak szellemi, hanem anyagi átalakulásra is sor kerül.


 • A válság idején megjelenő emberfeletti segítséget világszerte különböző módon várják, bár ugyanarról az aspektusról van szó, a Biblia szerint ez „Krisztus második eljövetele“ vagy „ az Ember Fiának a megjelenése a felhőkben.“


 • A korszakokkal ezelőtt megjósolt események most a beteljesülés előtt állnak. Átvettem az irányítást a Föld felett. Az vagyok, akiről írtak és beszéltek. A Földön mindenütt megnyilvánulok.


 • A nagy világesemények hamarosan felgyorsulnak. Ne essetek pánikba. Bízzatok bennem, a dolog az én kezemben van.


 • Amikor felgyorsulnak a negatív események, akkor nagy nyomorúság lesz. Ennek meg kell lennie. Sorsának beteljesülésében senki sem kerülheti el az én akaratomat. 


 • Az egész világ egy forró pokollá változik, melyből feltámad az én királyságom, mint a Főnix madár.


 • A tervem tökéletes, erre az akcióra minden gondosan elő lett készítve. Mindenki olyan helyre lesz helyezve, hogy az megfeleljen a szellemi magasságának. Az én Atyám házában sok lakóhely van. Mindenki számára van helyem, de egy bizonyos rangsorba kell rendezni az egyéneket.


 • A választottak ne kételkedjenek az én segítségemben. Semmi sem lett a véletlenre bízva.


 • Ismernetek, értenetek, és a mindennapi életben realizálnotok kell a kozmikus törvényeket, hogy képesek legyetek a szellemi átalakulásra, aminek a Földön most be kell következni azoknál, akik erre törekszenek.


 • A szellemi és a fizikai változások szorosan összefüggnek egymással, ezért egyszerre fognak lejátszódni.


 • A szellemi átalakulás csak azokat érinti, akik erre készen állnak. A többiek visszaélhetnének az új képességekkel, és árthatnának az én kozmikus tervemnek.


 • A ember távcsöveivel látni véli a világegyetem nagy részét, de a valóságban egy millimétert sem lát belőle. 


 • A Földön olyan dolgok történnek, melyek majd sokaknak kegyetlennek tűnnek, pedig természetes folyamatról van szó, mivel az emberiség szellemi megtisztításához vezetnek.


 • Az események hamarosan annyira felgyorsulnak, hogy csak azok fognak részt venni a tervünkben, akik érteni fogják. Ne engedjétek, hogy külső akadályok befolyása alá kerüljetek, mivel a szellemi fejlődés most mindennél fontosabb.


 • Segítséget nyújtunk mindazoknak, akik megértik az új kort.


 • Azok, akik nem akarják elfogadni az új szellemi ismereteket, hatalmas testi és lelki szenvedést fognak elviselni, mert az segít nekik a szellemi növekedésben.


 • Ma még nem hallatszanak a Földön az atomfegyverek nagy robbanásai, de azt mondom nektek, hogy nem fognak sokáig váratni magukra. Addig fel kell készülnünk a megmentésetekre.


 • Ígérem, hogy minden űrhajó egytized milliméternyi pontossággal ott lesz, ahol lennie kell, mielőtt elkezdjük a mentő akciót.


 • Az eljövetelem előtt be kell teljesülniük a Törvény követelményeinek, ami azt jelenti, hogy mihelyt a földi emberek megértik a kozmikus törvényeket, abban a pillanatban fizikai módon jövünk el, hogy mindenki megértse.


 • A ti Földetek nem az egyetlen emberlakta bolygó ebben a naprendszerben. Több ilyen bolygó létezik, mint amennyit az emberi tudomány elismer.


 • Ha ebben a pillanatban végrehajtanánk a változást, amit a későbbiekben szándékozunk megtenni, 10 évig sem tartana, és az emberiség ugyanarra a szinten esne, amin most van. Ezért a változást majd csak akkor hajtjuk végre, amikor az emberiség a kétségbeesés és a kilátástalanság küszöbére jut. Az új szellemi tudás által megérti, hogy milyen állapotba jutatta saját magát.


 • Minden és mindenki olyan gyors átalakuláson fog átmenni, hogy senki nem fogja megismerni még saját magát sem. Ez egy történelmi ugrás lesz.


 • Az Üzenet címe: „Kozmikus kapcsolat“ azt jelenti, hogy a megfelelő időben a Föld egy kozmikus mentőakció keretében kapcsolatba kerül a magas anyagi világokkal.


 • A kritikus pillanatokban fordítsátok figyelmeteket arra, hogy kérjétek a kozmikus segítséget, melynek sikerét garantálom. Fordítsátok gondolataitokat Istenhez.


 • Olyasmit teszek a Földdel, amiről az emberiség nem is álmodott. A Föld egy másodpercre megszűnik forogni saját tengelye körül. Attól a pillanattól  kezdve teljesen megváltozik, a Föld térképe teljesen új lesz.


 • Azok számára, akik a Földön az élet iskolájában elbuktak, lejárt a tanulási idő. Tovább már nem fognak itt fejlődni, mivel lemaradtak.


 • A világ egy közös nyelvet kap tőlünk.


 • Az új generációnak számos oka van az örömre, attól függetlenül, hogy mi fog történi másokkal. Azok, akik visszatérnek a Földre, egy új létformát kapnak. Azok, akik meghalnak a következő inkarnációban folytatni fogják fejlődésüket az alsó bolygókon.


 • Az én eljövetelem forradalmi lesz, ami most létezik, abból nem marad semmi.


 • Ma az ember technikai ismeretei annyira tökéletesek, hogy az öldöklés is a tökéletesség fokára jutott. Ha az emberiségnek fentről nem nyújtanánk segítő kezet, a Földön az összes teremtmény elveszne.


 • A tűz lesz a megtisztítás eszköze, felégeti és megtisztítja a Földet.


 • Ezer boldog évig fogtok élni a Földön. Én mindig veletek leszek, és megmutatom nektek a fejlődés útját.


 • Az embernek szabad akarat adatott, és ezért Istenhez is szabad akaratból, magától kell, hogy jöjjön. Ezért ne erőszakoljátok rá szavaimat azokra, akik nem akarják hallani.


 • A földi egyház azért lett létrehozva, hogy az én szavaimat hirdesse. Azonban rosszul bánt a művemmel. Nem volt az enyém, csak néhány egyházi ember volt az enyém. Az egyház a vég előtt áll.


 • Az én egyházam, amit a Földön létrehozok, csak olyan hívőkből lesz megalakítva, akik nem vakon, hanem valóban hisznek. Nem csak egy útmenti ház lesz, ahová vasárnap járnak. Része lesz a mindennapi életnek. Mindenütt csupa mosoly, boldogság és igazságosság fog uralkodni.


 • Elegem van a papi ornátusokból, feltűrt ingujjakat és munkát akarok látni. Nem az tisztel engem, aki csak lehajtott fejjel olvas és imádkozik, hanem az, aki tettre és segítségre hajlandó.


 • Minden vallás eggyé olvad, mert csak a legtisztábbak maradnak meg, akik képesek a szellemi átalakulásra.


 • Az új birodalomban egy hetven éves ember nem lesz öreg. Olyan hosszú életű lesz, mint az ókori elődei - hatszáztól ezer évig fog élni. A fizikai test a fejlett szellem hatása alatt képes lesz az élet bizonyos szakaszaiban regenerálódni, teljesen felújítani magát. 


 • Az új kor kormánya teljesen más lesz, mint a mostani. A világot egy helyről fogják irányítani. Csak azok fognak uralkodni, akik elérték a teljes szellemi megértést, és ezt terjeszteni fogják másoknak is, hogy mindenki a végtelen szeretet és bölcsesség útját járhassa.


 • Fizikailag fogok eljönni az emberekhez, hogy jobban érthessék az Istent.


 • A Föld egy magasabb tudatállapotba lép. Az egész galaxis tudata is megemeltetik. 


 • Amikor az ember visszatér a Földre, az üres és puszta lesz. Egyetlen emberi lény sem tudna itt élni, ha nem kapna felülről további segítséget. 


 • Ha a kozmikus törvények szerint fogtok élni, az erősebb rész mindig segít a gyengébbnek. Ti is segíteni fogtok az alattatok lévő alacsonyabb világoknak.


 • Az ezeréves birodalomban az ember olyan magas szellemi szintre emelkedik, hogy később már nem lesz szüksége olyan fizikai testre, amivel ma rendelkezik. A Föld fokozatosan egyre magasabbra fog emelkedni, és az ember is tisztára szellemi lénnyé lesz, és így jobban megérti Istenét.


 • Az ember a Földön kívüli térben is megkapja az új tudást.


 • A ti növényeitek sokkal szebbek lesznek. Az állatok harmóniában fognak élni, mert az ember tudata már nem fogja őket veszélyeztetni.


 • A „Jöjjön el a Te országod“ imádság az új birodalomban beteljesül.


 • Aki az én hangomat fogja hallgatni és elhiszi, hogy én vagyok az eljövendő, az a kozmikus térből tanúja lesz annak, hogyan tisztul meg a Föld a tűz által. Aztán visszaereszkedik a Földre és ezzel az új megértés birtokában, velem napi kapcsolatban fog élni.


 • A tudomány ismeri azokat a jelentős változásokat, melyekre a növények és az állatok fejlődése során került sor, de nem képes megmagyarázni, hogy miként történtek. Mutációnak nevezte őket, melyek gyors, felfelé ívelő ugrásokból állnak. Most ehhez hasonló változás – mutáció – fog lejátszódni az emberiséggel.


 • A szellemi megértés még nem lesz egészen tökéletes, de olyan magasra emeltetik, hogy az élet a jelenlegihez képest  földi paradicsommá válik.


 • Emberek milliói lesznek az élet magasabb fokára emelve, ahol minden teljesen másképp fog lejátszódni.


 • Mivel az embernek szabad akarata van, megengedtetett neki, hogy egészen idáig mehessen, az önpusztításig, hogy lássa, mit hozott létre esztelenségében. A mi segítségünket mindazok megkapják, akik erre felkészültek: ismerik a kozmikus törvényeket, és kérik Isten segítségét. Amikor a kétségbeesés a legmagasabb szintre jut, akkor jövünk el fizikailag.


 • A Biblia szerint mennyei seregekkel jövök el a felhőkben.


 • A katasztrófa után a Föld fél éven belül újra regenerálódik, és képes lesz befogadni az új életet.


 • A karma törvénye olyan, hogy minden cselekedet a saját szerzőjéhez tér vissza. Ez automatikusan irányítja az élet iskoláját. Az ember az elkövetett tévedéseken keresztül gyűjti a tapasztalatokat. A karmától való megszabadulás kulcsa az élet törvényeinek ismerete.


 • Már most hirdetem nektek a segítségem, hogy legyetek rá felkészülve, és várjátok bizalommal. Senkinek sem mutatkozunk előkészítés nélkül, még a választottaknak – a küldetéssel Földön élő saját embereinknek – sem..

A Fényből fogadtatott 
2018. július 22-én 

Kozmikus kapcolat-
mentési művelet
George Adamski, 1967
A Fényből fogadtatott 
2018. szept. 20-án