CZ
RU
DE
EN
A szerzőről

Beszélgetés a 
szerzővelA könyv tartalma

Válogatás a 
fejezetekből

Könyv vétel 
KezdőoldalSK
HU
© Natalia de Lemeny Makedonova
Bolygónk a fordulat korához közeledik, amikor új világ születik. Nem keletkezhet a régi talaján, mert nagyon másfajta lesz.
A mai embernek tudnia kellene, hogy a jelenlegi katasztrófikus változások nem a véletlen művei, hanem törvényszerű történésekkel vannak meghatározva az új nemzedék javára.

1)    Örök törvények
Ez a bevezető fejezet leírja a legfontosabb törvényeket, melyek az anyagi és anyagtalan szinten  hatnak - a nehézkedés törvénye, az azonneműség törvénye, az egész kiegészítésének törvénye, a visszahatás törvénye, a mozgás törvénye és az egyensúly törvénye.

2)    A világűr
A világűr felosztása néhány szintre tekintettel különböző sűrűségükre – finomanyagú és durvaanyagú világ. A lélek vándorlása a halál után.

3)    Karma
"Amit az ember elvet, azt le fogja aratni!" Mindenkinek el kell viselnie előző tettei következményeit. Hogyan befolyásolja a visszahatás törvénye az ember felődését?

4)    A szabad akarat
Az életet nem csak a sors határozza meg. Az embernek szabad akarata van, hogy önmaga dönthessen saját tetteiről. A magasabb szintekről állandóan kap segítséget.

5)    A lényszerű birodalom
Itt a teremtésnek az a szintje van leírva, amelyik a durvaanyagú és a finomanyagú világűr fölött található. Ugyanakkor ez a szféra áthatol az összes anyagi szinten. Manók, tündérek, nimfák, görög és római istenek és más lények lakják e birodalmat.

6)    A szellembirodalom
Az emberi szellem fejlődésének alapvető ciklusa - a szellem átalakulása tudattalan szellemi csírából tudatos szellemi egyéniséggé, aki belép "a mennyek országába". Minden embe-ri szellem neve be van írva az Élet könyvébe.

7)    Az ember teremtése
Hogy vannak összekötve a gyermekek szüleikkel, és hogyan vonzódnak a leendő családhoz még a születés előtt? Mi jelent valójában a "kiűzetés a Paradicsomból"?

8)    Elferdült lelkek
Tekintsük meg az emencipációt  a szellemi törvények fényében. A férfi és női tevékenység kölcsönös kiegészíti egymást, s ezzel megteremti az egyensúlyt a Földön.  Az egyensúly fel-bomlása, és annak következményei.

9)    A férfi
A férfi eredeti szerepe, milyen hibákat követett el fejlődése során? Mit kell magában fejlesztenie, hogy igazi férfivá legyen?

10)    A nő
Hogyan maradt akul a nő a kígyó kísértésével szemben? Nem csupán az anyaság a női nem valódi célja a teremtésben.

11)    A Teremtő és birodalma
Az Istenről alkotott kép materialista és idealista szempontból, Isten működése. A teremtés minden szintje fölött a fenséges szépségű, örökké létező isteni birodalom magaslik -anyagi szinten a teremtés. E birodalom lényei.

12)    A ős-szellemi birodalom
"Legyen világosság", vagyis az ős-szellemi birodalom teremtése. Az ős-szellemi lények hatása az ember fejlődésére. Fontos ős-szellemi szintek.

13)    A kísértő
Lucifer, a gonoszság eredendője. Eredetileg  Isten küldötte, hogy a gondolatokon – az észen keresztül segítse az embereket az anyagi világban, de "lebukott", és ezzel váltotta ki a mai zavart. Negatív hatásának következtében  a Föld  az Isteni teremtés sötétebb részeibe süllyedt, s így idő előtt bomlásba került.

14)    A sötétség működése
A sötét elv működése  az élet különböző területein - a szellemi tanokban, a földi törvényekben, az egészségügyben, a kultúrában, az oktatásban, a sportban, a gyermekek nevelésében, stb.

15)    Az Isten Fia
Ígéret a Megváltó eljöveteléről, Jézus élete és küldetése. Áldozat vagy bűntett volt keresztre feszítése.

16)    Az Ember Fia
Jézus  hirdette a Tanácsos és a Pártfogó eljövetelét, aki folytatni fogja az ő tanítását. Nem egészen kétezer évvel Jézus halála után valóban eljött a Földre.

17)    A kívülről lepecsételt könyv
Ez a könyv nyújtja az eddigi legátfogóbb magyarázatot az univerzumról, Istenről, a sorsról és az emberi problémákról. Ezen kívül megtisztítja a keresztény tanítást a hosszú ideje meglévő dogmáktól.

18)    Az örökkévalóság
Az emberi szellem-csíra fejlődése, emberré érése, és a veszély, ami a világitéletkor fenyegeti. A Föld bolygó  bomlási pályára süllyedésének következményei. A bolygó bomlásának megnyilvánulásai: mint sötétség a gazdaságban, a pénzügyekben, a társadalmi kapcsolatokban, a politikában és a világvallásokban.

19)    Az Ember Fiának Csillaga
Az alaperő körforgása a teremtésben stagnál. A Teremtő küldött az embereknek próféciákat, figyelmeztetésként és riasztó jelekként, hogy szellemi tudás által megvédje őket tetteik következményeitől.

20)    A belülről lepecsételt könyv
Minden a visszájára fordult, nem lehet megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, politikai instabilitás, természeti katasztrófák, zűrzavar. Ebben a fejezetben az olvasó a világitéletről talál információkat, ahogy ezt a bibliai állítások előre megjósolták Máté evangéliumában és János Jelenések könyvében. Az Isteni misztériumok betetőzése.

21)    Új nemzedék
Az ember szellemi fejlődését az iskolához lehet hasonlítani. A földi élettel fontos vizsgákat tesz le, melyek eldöntik, hogy tovább léphet, vagy meg kell ismételnie a vizsgákat. Hogyan lehet leküzdeni a negatívumokat, és hogyan lehet fejleszteni a jellembeli tulajdonságokat.

Beszélgetés befejezés helyett
Felfedi a könyv szerzőjének származását és küldetésének célját.

Támogass minket

ABD-RU-SHIN 
Az Igazság Fényében
- Grál Üzenet


A Fényből fogadtatott 
2018. február 10-én 

A Fényből fogadtatott 
2018. július 22-én 

A Fényből fogadtatott 
2018. szept. 20-án 

Kozmikus kapcolat-
mentési művelet
George Adamski, 1967