O autorovi
Rozhovor s
autorem
Domov


RU
Rozhovor namísto úvodu:

        - Prozradíte čtenářům, proč jste se rozhodla napsat knihu o věčných zákonech?
Jsem ráda, že jste mi položila tuto otázku. Chci, aby čtenář věděl hned na začátku, že já nejsem autorkou moudrosti, se kterou se zde bude postupně seznamovat. Sama bych se nikdy nerozhodla napsat takovou knihu. Připadalo by mi to troufalé.

        - A přece jste tak učinila. Co anebo kdo vám dal k tomu podnět?
Kdybych se svěřila čtenářům s tím, jak mi byla oznámena tato role, nikdo by mi nevěřil. Materialisté proto, že nemají dostatek informací o duchovních dějích, a přívrženci různých náboženských směrů ze strachu, aby nebyli náhodou "svedeni" ze své cesty.

        - Tak se tedy nedozvíme, kdo vás vyzval k napsání knihy?
Pozorný a vnímavý čtenář se to dozví přímo při jejím čtení a zároveň objeví původní pramen.

        - Pokud již existuje pramen - zdroj informací, proč jste musela napsat jinou verzi?
Původní kniha od německého autora byla určena pouze duchovně vyspělým jedincům, kteří vážně hledají pravdu o životě a jeho smyslu. Pro běžné lidi, kteří jsou plně zaujatí pozemskými starostmi, je jakoby zapečetěna. Nemohou ji pochopit, protože vyžaduje koncentraci a mnoho času.
Jelikož se blíží doba splnění dávných příslibů, ale i zániku všeho nesprávného, mám vydat na světlo pramen, který souvisí s uskutečněním těchto změn.

        - Nestačilo by jen upozornit na původní zdroj?
Ne, ten je už léta volně k dispozici, ale zůstal dosud nepoznaný a nepochopený. Mým úkolem je zpřístupnit ho novou, lehčí formou, aby čtenář po obdržení základních informací, které jsou zde podány zjednodušeně, měl zájem si je doplnit.

        - Zamýšlela jste se nad tím, proč jste dostala tento úkol právě vy?
Samozřejmě. Zpočátku jsem byla z toho překvapená, že já, bývalá materialistka, jsem dostala duchovní úkol. Postupně jsem se však dozvěděla podrobnosti tohoto poslání i to, že jeho uskutečnění mi bylo v pravý čas pouze připomenuto. Do té doby jsem původní knihu neznala, i když jsem neustále hledala "univerzální" pravdu a spravedlnost. Až když jsem se zahloubila do tohoto pramene, který dával odpovědi na všechny mé otázky, pocítila jsem nevýslovnou vděčnost za to, že mohu pokračovat v šíření jeho poznání.

        - Komu je vlastně určena vaše kniha, když jste hned na začátku vyloučila materialisty i 
        přívržence jiných duchovních směrů?
Psala jsem ji formou přístupnou pro "otevřené" materialisty, ale i idealisty, kteří hledají logický a ucelený obraz o vesmíru a člověku.

        - Co si slibujete od vydání knihy?
Vím, že nikoho nepřesvědčím o čemsi novém, pokud sám nebude chtít. Mám pouze lidem sdělit, že je tu něco, co jim pomůže pochopit současný chaos a připravit je na očekávané změny, které nastanou. Je to nabídka. Bude záviset na každém, jak ji přijme.

Rozhovor s redaktorkou
Magdalénou Sedláčkovou
Obsah knihy
Výběr kapitol
Prodej knih
SK
CZ
Naše planeta se blíží k době obratu, kdy se má zrodit nový svět. Nemůže však vzniknout na půdě starého, protože bude velmi odlišný.
Dnešní člověk by měl vědět, že současné katastrofické změny nejsou dílem náhody, ale zákonitým děním určeným pro blaho nového pokolení.
HU
DE
EN
© Natália de Lemeny Makedonová
Podpořte nás
Přijaté ze Světla 
dne 10.2.2018


Přijaté ze Světla 
dne 20.9.2018


Přijaté ze Světla 
dne 22.7.2018


Vesmírné spojení - 
záchranná akce
George Adamski, 1967