© Natália de Lemeny Makedonová
Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, pretože bude veľmi odlišný. 
Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.
SK
CZ
RU
HU
DE
EN

Ďakujeme všetkým čitateľom knižného diela Večné zákony od pani Natálie de Lemeny Makedonovej za prejavenú priazeň a finančný príspevok.
Šírenie tohto diela je jednou z hlavných aktivít občianskeho združenia Symetrial SK, ktoré bolo založené v septembri 2015 za účelom podpory rozvíjania morálno-etického spôsobu života a uvedomenia si duchovno-kultúrnych hodnôt. 

So šírením kníh úzko súvisí aj vydavateľská činnosť, ktorú občianske združenie v plnom rozsahu zastrešuje príslušnými aktivitami ako sú: grafická a textová príprava kníh, webstránky, korekcia textov, preklad textov do cudzích jazykov, zabezpečenie distribúcie kníh na domáci a zahraničný trh, inzercia v časopisoch a internete, atď...

Občianske združenie Symetrial SK je nezisková organizácia, ktorej samotné fungovanie a uskutočnenie väčšiny jej aktivít závisí od finančnej podpory. 
Staňte sa aj vy podporovateľmi jeho rozvoja a prispejte na šírenie diela pani Natálie de Lemeny Makedonovej, ktoré nám okrem dôležitých informácií ukazuje aj cestu k pravému zdroju poznania. 

Podporte nás
Vaše príspevky posielajte prosím na dole uvedené číslo účtu:


 

Platby v rámci Slovenskej republiky:


 

Ďakujeme!    

2944013369 / 1100
 

Do správy pre prijímateľa uveďte slovo „DAR


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Do správy pre prijímateľa uveďte slovo „DAR


 

Medzinárodné platby, zo zahraničia:

 

Symetrial SK
Občianske združenie a
vydavateľstvo


Banka:
Názov účtu:    
  
IBAN:
  
SWIFT:
  
Tatrabanka a.s., Bratislava, Slovenská republika
Symetrial SK
SK4811000000002944013369
TATR SK BX
sídlo:
e-mail:
web:
Kadnárova 85, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
symetrial.sk@gmail.com

www.symetrial.sk

mob:
+421 918 360 307


O autorovi


Rozhovor s
autorom


Obsah knihy

Výber kapitol
Predaj kníh

Domov

Podporte nás


NOVÉ  INFORMÁCIE
webstránka
Symetrial SK

Listy čitateľov