Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, pretože bude veľmi odlišný. 
Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.
1)    Večné zákony
Táto úvodná kapitola popisuje najdôležitejšie zákony, ktoré pôsobia na hmotnej a nehmotnej úrovni - zákon tiaže, zákon rovnorodosti, zákon doplnenia celku, zákon spätného pôsobenia, zákon pohybu a zákon rovnováhy

2)    Vesmír
Rozdelenie vesmíru na niekoľko úrovní z pohľadu ich rozdielnej hustoty - na hrubohmotný a jemnohmotný svet. Putovanie duše po smrti.

3)    Karma
"Čo človek zaseje, to zožne!" Každý musí znášať dôsledky svojich predošlých činov. Ako ovplyvňuje zákon spätného pôsobenia vývoj človeka?

4)    Slobodná vôľa
Život nie je určený iba osudom. Človek disponuje slobodnou vôľou, aby mohol sám rozhodovať o svojom jednaní. Neustále mu je poskytovaná pomoc z vyšších úrovní.

5)    Bytostná ríša
Je tu popísaná úroveň stvorenia, nachádzajúca sa nad hrubohmotným a jemnohmotným vesmírom. Avšak táto sféra preniká i všetkými hmotnými úrovňami. Škriatkovia, víly, nymfy, grécki a rímski bohovia a iné bytosti sú obyvateľmi tejto ríše. 

6)    Duchovná říša
Základný kolobeh vývoja ducha človeka - jeho premena z nevedomého duchovného zárodku na vedomú duchovnú osobnosť, ktorá vstupuje do "nebeského kráľovstva". Mená všetkých ľudských duchov sú zapísané v Knihe života.

7)    Stvorenie človeka
Ako sú deti spojené so svojimi rodičmi a ako sú priťahované k budúcej rodine ešte pred narodením? Čo to vlastne znamená "vyhnanie z raja"?

8)    Pokrivené duše
Pohľad na emancipáciu vo svetle duchovných zákonov. Vzájomné doplnenie mužských a ženských aktivít vytvára rovnováhu na Zemi. Pokrivenie tejto rovnováhy a jeho následky.

9)    Muž
Pôvodná úloha muža vo stvorení. Akých chýb sa dopúšťal muž vo svojom vyvoji? Čo má robiť dnešný muž, aby sa stal znovu pravým mužom?

10)    Žena
Ako podľahla žena našepkávaniam a pokušeniam. Poznanie pravého cieľa v živote ženy a odhalenie, že materstvo nie je jej najvyšším poslaním.

11)    Stvoriteľ a Jeho říša
Predstava Boha z materialistického a idealistického pohľadu, pôsobenie Boha. Vo vznešenej kráse sa nad všetkými úrovňami stvorenia vypína Božská ríša - večná úroveň stvorenia. Bytosti v tejto ríši.

12)    Praduchovná říša
"Buď svetlo!" alebo stvorenie praduchovnej ríše. Vplyv praduchovných bytostí na vývoj človeka. Dôležité praduchovné úrovne. 

13)    Pokušiteľ
Lucifer, pôvodca zla. Pôvodne bol Bohom vyslaný, aby skrz myšlienky - rozum, pomáhal ľuďom v materiálnom svete, ale "padol" a spôsobil v ňom dnešný zmätok. V dôsledku jeho negatívneho pôsobenia Zem poklesla do temnejších oblastí Božieho stvorenia, čím sa dostala do predčasného rozkladu.

14)    Pôsobenie temna
Pôsobenie temného princípu v rôznych oblastiach života - v duchovných náukách, pozemských zákonoch, v zdravotníctve, kultúre, školstve, športe, vo výchove detí atď. Stagnácia kolobehu základnej sily vo stvorení v dôsledku zamerania ľudstva na nesprávne životné hodnoty. 

15)    Boží Syn
Prísľub príchodu spasiteľa, Ježišov život a poslanie.

16)    Syn Človeka
Ježiš hlásal o príchode iného Tešiteľa - Radcu, ktorý nás všetko naučí a taktiež nám všetko pripomenie, čo on povedal. Ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. 

17)    Kniha zapečatená zvonka
Táto kniha ponúka najobsiahlejšie vysvetlenie o svete, Bohu, osude a problémoch ľudstva. Navyše očisťuje kresťanskú náuku od do nej vnesených nánosov dogiem.  

18)    Večnosť
Vývoj duchovného zárodku človeka, jeho dozretie v človeka a nebezpečia, ktoré mu v dobe svetového súdu hrozia. Dôsledky poklesu planéty Zem do dráhy rozkladu. Rozklad planéty prejavujúci sa ako temno v hospodárstve, finančníctve, spoločenských vzťahoch, politike či svetových náboženstvách. 

19)    Hviezda Syna Človeka, proroctvá
Stagnácia kolobehu základnej sily vo stvorení. Stvoriteľ posiela ľuďom duchovné pomoci - prorokov, Syna Božieho a Syna Človeka, aby ich poučili, v čom robia chyby. Ľudstvo z väčšej časti neprijalo túto formu poučenia a nezmenilo sa - pristupuje sa k ďalšiemu kroku, k očiste. 

20)    Kniha zapečatená zvnútra
Všetko je prekrútené, nedá sa rozpoznať pravda od klamstva, politická nestabilita, prírodné katastrofy, zmätok. V tejto kapitole sa čitateľ na základe biblických výrokov z Matúšovho evanjelia a Zjavenia Jána dočíta o priebehu svetového súdu tak, ako bol nimi predpovedaný. 

21)    Nové pokolenie
Duchovný vývoj človeka sa dá prirovnať k škole. Behom života na Zemi skladá dôležité skúšky, ktoré rozhodujú, či môže postúpiť ďalej, alebo musí skúšky zopakovať. Kapitola popisuje ako sa dá zápasiť s negatívami i chybami, a ako sa dajú rozvíjať povahové vlastnosti a charakter.

Rozhovor: namiesto záveru
Odkrýva pôvod autorky a cieľ jej poslania.
SK
CZ
RU
HU
DE
EN
© Natália de Lemeny Makedonová


O autorovi


Rozhovor s
autorom


Obsah knihy

Výber kapitol
Predaj kníh
Domov
Podporte nás

NOVÉ  INFORMÁCIE
webstránka
Symetrial SK

Listy čitateľov